Co to znamená, když se o škole řekne, že je dobrá?

Bylo by skvělé, kdyby všechny školy popsané v minulých příspěvcích bylo možné zároveň označit slovem “dobrá”. Ve finále mnohem méně záleží na tom, zda je škola montessori nebo waldorfská, státní nebo soukromá, zda využívá integrované tématické celky nebo Začít spolu, mnohem více záleží na tom, zda je dobrá. Jak podle obecných kritérií, tak pro jednoho konkrétního rodiče, jehož kritéria jsou specifická – osobní.
Jak se taková dobrá škola pozná? 10 charakteristik podle prof. Rýdla má nadčasovou platnost a korelují s nimi i hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

Dobrá škola má vizi. Vizi, kterou nemění podle přání rodičů – pokud něco takového škola dělá/slibuje, je zřejmé, že to, co platí teď, nemusí platit za měsíc a vy nevíte, do kontaktu s kým/čím vstupujete. Je třeba hledat školu, která si stojí za tím, co dělá, ví, co nabízí a proč. Dobrá škola směřuje k tomu, aby děti získaly potřebné dovednosti pro život – hotové poznatky nejsou jejím cílem, ale pouze prostředkem k osobnímu rozvoji. Dobrá škola rozvíjí dobré klima, podporuje dobré mezilidské vztahy: mezi dětmi, rodiči, učiteli i všemi navzájem. Dobrá škola se snaží poznat co nejlépe každé jedno dítě, respektovat jeho osobnost, jeho talenty. V dobré škole se učitelé dále vzdělávají. V dobré škole existuje široká nabídka různorodých aktivit, které dítě všestranně rozvíjí. V dobré škole je kvalitní materiální zázemí. Dobrá škola má kvalitní tým, který sdílí odpovědnost za chod celé školy. Dobrá škola komunikuje s rodiči i složitější situace, nabízí možnosti řešení a očekává v tomto ohledu podporu od rodičů i zřizovatele. Dobrá škola je sama učící se organizací, vyvíjí se organizačně i obsahově. Dobrá škola komunikuje se svým okolím, spolupracuje s dašími organizacemi a podporuje celoživotní vzdělávání.

Snad každý rodič si přeje, “aby se škola starala o dítě stejně jako já”. Zmíněné slovo “stejně” nese u každého z rodičů jiný obsah. Jedna rodina by ráda, aby učitelé dohlédli na to, jak jsou děti oblečené, když jdou ven. Jiná by ráda podpořila v dítěti samostatnost a nechala ho rozhodovat, co si obleče. Jedna maminka má dobrý pocit ze své rodičovské role, jen když se dítě spokojeně usmívá, jiný rodič vnímá svou roli jako průpravu na život i s jeho smutky a obavami. Jeden rodič si přeje, aby dítě chybovalo a učilo se ze svých chyb, druhý by rád viděl v sešitě samé jedničky. Už na vstupu má každá rodina, někdy i každý z rodičů v rámci jedné rodiny, jiná očekávání. A to nezahrnuji širší příbuzenské vztahy, které výběr školy také často ovlivňují. Nejen proto je důležité, aby už na začátku byl přítomen alespoň elementární soulad rodiny se školou. Aby škola nabízela, co rodič hledá, aby rodič hledal tam, kde nabízí to, co se blíží jeho očekáváním.

Lidé, kteří v konkrétní škole pracují, budou s vaším dítětem velké množství času. Je důležité, aby ti, se kterými se dítě potkává, jednali v souladu s hodnotami, které vy sami uznáváte.

Velké množství rodičů dnes na otázku, co od školy pro svou dceru/svého syna, očekává, odpoví “aby ji/ho učení bavilo”, “aby chodil/a do školy rád/a”. Dalším kritériem je respekt k individualitě dítěte – znalost jeho silných i slabších stránek, dále informovanost rodičů, formy, kterou škola s dětmi i s rodiči komunikuje.

I tato slova si ale každá rodina naplňuje jiným obsahem. Pokud jako rodič očekáváte, že “dítě bude škola bavit” a škola říká, že “tady děti učení baví” – ptejte se, jaký je za těmito slovy obsah. Jak toho škola dosahuje. Co konkrétně dělá a nedělá. Jen tak poznáte, zda se “váš” obsah, vaše očekávání, potkává s tím školním. Pokud jako rodič očekáváte, že “dítě bude chodit do školy rádo” a škola říká, že “sem chodí každý rád” – ptejte se, jak toho škola dosahuje. Jaké formy komunikace upřednostňuje, jak pracuje s odměnami a tresty, jak hodnotí, kam se může dítě obrátit pro radu, pokud ji potřebuje, kam se může obrátit rodič. Při kontaktu se školami, mezi kterými vybíráte, se ptejte na konkrétní průběh dne, řešení běžných situací, nespokojujte se s obecnými deklaracemi. Za nimi si jak vy, tak škola, představuje něco jiného.

Abyste mohli s klidem říci, že je vaše škola (pro vás) dobrá – je potřeba, aby to byla škola, se kterou jste v souladu. Se kterou si rozumíte. S jejímž výběrem jste jakž takž spokojení. Škola a rodiče spolu nemusí nutně ve všem souhlasit. Ale přesto se mohou vzájemně podporovat.

Katka a Eva