V nedávno citovaném vyjádření za MŠMT v článku na Aktuálně se jeho autor domnívá, že alternativní školy jsou vlastně tak trochu školami speciálními, zatímco jsou to právě alternativní školy, které mnohdy celostátní koncepční materiály a nyní nově vytvářenou Strategii 2030+ realizují již nyní. Podobnou domněnku – že na soukromé školy chodí děti problémové – mívají i někteří rodiče. Přitom hlavními přínosy “jiných” škol je prakticky totéž, co je v zákoně a dalších dlouhodobých dokumentech vztahujících se k české vzdělávací soustavě stanoveno jako hlavní cíl celého vzdělávání – na všech, tedy i tradičních, školách.