Můžete takovou změnu navrhnout, pravděpodobně bude ale proti jak část učitelů, tak část rodičů. Změnu hodnocení ze známkování na slovní hodnocení (i naopak) může udělat pouze škola samotná.