Otázka, na kterou si letos budou odpovídat rodiče sta tisíce dětí, z toho 15 tisíc rodin v Praze. Budou vybírat ze dvousetpadesáti základních škol v hlavním městě, někteří i ze škol ve Středočeském kraji – těch je celkově přes pět set. Jaká kritéria pro výběr použít, pokud se seznamují i s jinými školami než svou spádovou?

Přeji si, abychom se dočkali stavu, kdy v České republice bude jedno, do které školy se zapíšete – všechny budou dobré. Všechny budou reflektovat století, ve kterém žijeme i rychlý vývoj, který potkává všechny obory spojené s lidskou existencí. Zatím to tak ale není. Rodiče tedy hledají mezi tradičními školami ty s dobrou pověstí a zvažují i školy, které vznikly teprve nedávno.

Velmi chybně se všem těmto nově vznikajícím školám říká souhrnným slovem „alternativní“ – ve významu „s jiným způsobem výuky“. Řada těchto škol má ale školní dny velmi podobné těm z tradičních, klasických škol. Alternativní jsou v tom smyslu, že jsou volbou, alternativou k nim. Mezi těmito školami najdeme i ty, které skutečně „alternativní“ jsou – nabízí jiný způsob výuky, jiný program pro děti, sledují jiné cíle.

Jak se má rodič v nabídce zorientovat, když na webových stránkách každé druhé školy najdeme slova jako individuální, respektující nebo projektový? Jak poznat, co je pod pokličkou a hlavně – jak pak zvolit, co je dobré právě pro jeho dítě? Jak moc volit podle sebe, svých zkušeností se školou a kdy uvěřit, že fungují i jiné způsoby vzdělávání než je ten, kterým jsem sám prošel? Na koho a co se v té nabídce můžu spolehnout?

Během příštích měsíců s vámi projdeme základní body – kritéria, podle kterých si školy sami pro sebe můžete porovnat. Neřekneme vám, která škola je lepší nebo horší právě pro vás a vaše dítě, řekneme vám, jak poznáte, co ve školách čekat, jaké jsou možnosti. K tématu každý týden zveřejníme jednu poznámku.

Proč se výběru školy vůbec věnovat? Protože je to někdo, kdo vám vstoupí do rodiny na příštích devět let. A pokud má váš prvňáček sourozence, tak ještě na delší dobu. Osminu života strávíte ve společnosti někoho, jehož výběr máte teď možnost ovlivnit. To už stojí za zamyšlení. Budeme u toho s vámi.

Pravidelně zveřejňujeme termíny setkání Jak vybrat školu. Nebudeme vám povídat o Vele. Povíme vám, co jsme se naučily za patnáct let v oboru vzdělávání, co jsme vypozorovaly během konzultací se třemi stovkami rodin – rodin prvňáčků. Jedno vám můžeme prozradit už teď: rodičům, kteří se o vzdělávání svých dětí zajímají, na jejich dětech záleží. A jejich děti to vědí. Jako rodiče jste už přečtením tohoto textu udělali víc, než jste museli. A my jsme za to rádi.

Katka a Eva