Při výběru školy je třeba zohlednit celou řadu praktických záležitostí. Na co se zaměřit, nad čím uvažovat, čemu se vyhnout…

Vzdálenost místa bydliště od školy, dojíždění, dopravní spojení jsou patrně jedny z faktorů, které hrají největší roli při rozhodování rodičů o tom, kam půjdou děti do školy. A to i v případě, že rodiče skutečně školu vybírají a zvažují více možností. Rodičům vždy doporučujeme se na tuto skutečnost zaměřit, jakkoliv by se nám líbilo, kdyby byl výběr školy veden idealističtějšími kritérii. Množství času ztraceném v dopravě může být pro rodinu velkou zátěží. Na druhou stranu se někdy “vyplatí” dojet o 10 minut dál a přitom mít ušetřenou hodinu – protože škola, kam se rozhodnete dojíždět, např. nemá domácí úkoly. I okolnost vzdálenosti od místa bydliště je tedy nutné zvažovat v souvislosti s dalšími informacemi, které o konkrétních školách máte. Vřele doporučujeme zjistit, jaké možnosti dopravy mají děti v případě, že dojíždí samostatně. U prvňáčka to vypadá jako sci-fi, ale v čase, kdy dítě bude starší, velmi oceníte, že už dítě do školy nemusíte vozit.
Jako další informace doporučujeme zjistit možnosti dalších aktivit v okolí – jak pro rodinu, tak pro dítě samotné (sportoviště, kroužky…). Pokud už se rozhodnete dojíždět, bylo by dobré vydávat se na místo, které nabízí i něco dalšího než školu samotnou.

Domácí úkoly, téma, které v loňském roce zřejmě nejvíc rezonovalo díky diskuzi otevřené blogerem Tátou parťákem, jsou určitě další oblastí, o níž byste se při výběru školy měli zajímat. Vzdělávání je určitě možné bez domácích úkolů. Funkce, které jsou jim obvykle přisuzovány (opakování témat, posilování zodpovědnosti apod.), je možné řešit celou řadou jiných způsobů. Počet hodin, dní, týdnů a měsíců, které dítě tráví ve škole, je vysoký a dostatečný pro to, aby se děti doma vzdělávaly jen tak, jak spolu s rodiči uznají za vhodné.

Školní družina. Sousloví, při němž se řadě z dospělých vybaví jen jedno slovo: nuda. Místo, kde jsou děti často v tzv. “odděleních”, čas tráví v podobném složení skupin jako dopoledne, mnohdy bez možnosti volné hry, příp. bez možnosti volby rozvojových aktivit. Velká řada škol řeší nabídku programu školní družiny pomocí kroužků. Vždy se tedy zeptejte, zda aktivity, které škola na důkaz pestrosti své nabídky zmiňuje, jsou součástí školní družiny, a nebo jsou řešeny prostřednictvím jednotlivých doplácených kurzů. Pokud ano, je dobré se doptat, zda má škola vliv na kvalitu poskytovaných programů, výběr lektorů apod. A také, v případě soukromých škol, co z nabídky družiny tedy je a není součástí školného. Pokud se na webových stránkách dočtete “družina nabízí…” může to znamenat obě možnosti: v rámci školného, v souladu s dopoledním školním programem, a nebo naopak zvlášť – s jinými cíli, hodnotami, lidmi i poplatky. Během školního roku skupiny dětí, třídy nebo i celé školy vyráží na školy v přírodě, výlety, lyžařské výcviky. Opět i tady je vhodné znát orientační náklady spojené s těmito aktivitami, v případě soukromých škol tedy vědět, které z nich jsou a které nejsou součástí školného.

Školné, resp. smlouva jsou pak samostatnou kapitolou. Rodiče někdy zmiňují tlak ze strany soukromých škol k podepsání smlouvy – často velmi brzy po zápisech na danou školu, ještě před ukončením zápisů na jiných školách. Takové jednání je třeba vždy pečlivě sledovat a zvážit, kam až jste ochotni pro výběr dané školy zajít. Pokud víte, že vás může podobná situace čekat, doptejte se předem na co nejvíce informací, chtějte smlouvu v dostatečném předstihu k prostudování, zjistěte si termín, ve kterém se tlak na podpis smlouvy může objevit, ověřte si podmínky, za nichž můžete (v různých lhůtách) od smlouvy odstoupit. Některé školy dávají možnost odstoupení od smlouvy bez sankcí krátkou dobu po podpisu, jiné dávají na podpis dostatek času a možnost odstoupení pak v obvyklých termínech (pololetí, konec školního roku), kombinace jsou ale různé. Text smlouvy tedy čtěte pečlivě – i ty části, které vám teď přijdou vzdálené až nereálné. Ačkoliv to teď nevypadá, je možné, že budete chtít školu změnit nebo že budete potřebovat poslat platbu z účtu o pár dní později, než je ve smlouvě uvedeno, prostudujte tedy podmínky, ptejte se na možnost domluvy, obvyklou praxi. Text smlouvy může, ale nemusí být k dispozici na webových stránkách soukromých škol. Pokud není, návrh smlouvy by měl být zaslán v dostatečném předstihu před jejím podpisem. Pokud z komunikace se školou nemáte dobrý pocit před zápisy, příp. máte vyloženě špatný pocit z komunikace týkající se smlouvy, nečekejte, že to po jejím podpisu bude jiné/lepší.

Další z praktických okolností výběru školy bývá stravování. Dnes již běžný výběr ze dvou jídel, příp. řešení svačin ze strany školy, je možné dále rozšířit o možnost plně vegetariánské stravy, příp. jiné dietní varianty. Pokud škola na svých webových stránkách nebo při osobním setkání deklaruje širší hodnoty (udržitelnost, podporu zdraví), je důležité ověřit si, že vnitřní provoz školy konkrétně např. školní jídelny, tyto hodnoty rovněž reflektuje. Je velmi neefektivní, pokud se děti učí o počítačích bez počítačů, stejně tak je neefektivní, když se učí o zdravém životním stylu a obědvají pětkrát týdně omáčku s knedlíkem, příp. si denně kupují nezdravé pití v automatu.

Katka a Eva