FAQ2020-03-23T09:13:32+01:00

Nejčastější otázky

Otázky adresované tradičním školám

Můžu znát třídního učitele už na konci předchozího školního roku? Můžu jeho výběr ovlivnit?2020-03-23T08:59:03+01:00

Ne. A pokud vám někdo tvrdí opak, nebývá to dobrým znamením. Pokud do chodu školy můžete mluvit vy, je možné, že v jiném případě chod školy ovlivní jiný rodič – a třeba směrem, který se zrovna vám zamlouvat nebude.
Výběr učitelů nebo rozdělení dětí do tříd je plně v kompetenci školy. Musí být. Jen škola má informace za všechny žáky společně, je zodpovědná za všechny – pro všechny hledá co nejlepší řešení.

Můžu se jít podívat do výuky?2020-03-23T09:01:55+01:00

Pokud tuto možnost škola nabízí a má ji zakotvenou ve svém školním řádu, pak ano. Na návštěvu školy (obzvlášť v situaci, kdy do ní ještě nechodíte) ale žádný nárok není.

Můžu chtít, aby škola, do které bude chodit moje dítě, zrušila známkování? Může to zrušit alespoň u mého dítěte?2020-03-23T09:02:29+01:00

Můžete takovou změnu navrhnout, pravděpodobně bude ale proti jak část učitelů, tak část rodičů. Změnu hodnocení ze známkování na slovní hodnocení (i naopak) může udělat pouze škola samotná.

Chtěl/a bych, aby se o mém dítěti nemluvilo na hromadných třídních schůzkách. Mám na to právo?2020-03-23T09:02:56+01:00

Podle současných zásad ochrany osobních údajů ano. Je ale ještě řada škol, která tradiční třídní schůzky se sdílením informací o dětech i před dalšími rodiči realizuje. Takový postup může odrážet celkové naladění školy – je možné, že ani v dalších situacích nebude škola soukromí dítěte a jeho rodičů dostatečně chránit. Můžete navrhnout společné informační, organizační schůzky a následně individuální konzultace s rodiči ke konkrétním otázkám spojeným se vzděláváním a výchovou vašich dětí.

Jak změnit dodavatele jídla nebo kuchaře ve školní jídelně?2020-03-23T09:03:25+01:00

Pouze na základě diskuze a shody s vedením školy. Zvenčí takový krok realizovat nelze, není možné protlačit změnu proti vůli vedení školy – i když by si to třeba přála část nebo i většina rodičů. Je potřeba shodnout se v rámci rodičovské skupiny a následně změnu vydiskutovat s vedením školy – ať již jde o výměnu dodavatele nebo změnu jídelníčku.

Jak mám vědět, co se ve škole děje? Jak poznám, čemu z toho, co dítě vypráví, věřit?2020-03-23T09:03:54+01:00

Řada dětí se rodičům s průběhem školních dní nesvěřuje, průběh dne jim nepopíše. Někdy mohou nastat situace, že rodič sice informace dostane, ale neví, co si o nich myslet. Někdy rodič dostane od dítěte informace a vůbec o nich nepochybuje. Ve všech případech je dobré se školy před vytvořením jakéhokoliv stanoviska nebo názoru, doptat. Zeptat se na to, co vás zajímá. Je to vhodný způsob, jak předejít nedorozuměním, vyhnout se zbytečným konfliktům, získat informace, které potřebujete a případně najít řešení u toho, co vás trápí. Někdy je dobré připustit, že se věci mohly stát i jinak, než jak vám vaše dítě vypráví. Dotazem nikdy nic nezkazíte.

Otázky adresované alternativám

Jak moje děti zvládnou přechod z alternativní školy na běžnou?2020-03-23T08:59:53+01:00

Jak kdy, jak kdo. Podobně jako nejde předvídat, jak se podaří přestup mezi dvěma tradičními školami, nejde předvídat, jak dopadne přestup mezi dvěma alternativami, příp. mezi alternativou a běžnou školou či naopak. Když se ptáte “Jak moje dítě zvládne přestup na střední školu, pokud do té doby pozná jen Montessori/Waldorf/Scio apod.” odpovídáme: “Ptejte se, jak Vaše dítě zvládne přechod ze školního prostředí (kde mu neustále někdo říká, co smí a co nesmí, je hlídané, trestané a odměňované, nemůže se samostatně rozhodovat, nést zodpovědnost, plánovat si čas, sebehodnotu odečítá ze soutěžení a umí jen to, co mu někdo řekl, že se má naučit) do běžného života.”

Pokud rodiče podrobují drobnohledu alternativní školy, stejně pečlivému zkoumání by měly být podrobovány i tradiční systémy. Jak se vede jim. Česká školní inspekce, orgán, který je za kontrolu kvality škol přímo zodpovědný, sám ve svých šetřeních dospívá k přesvědčení, že tradiční systém mnohde selhává. Tradiční škola není zárukou toho, co od ní rodiče očekávají. Jedinou záruku, kterou tradice nabízí, je to, že jde o něco známého. Jedná se o něco, co rodiče sami zvládli absolvovat. “Tak to přece nemůže být tak špatné”. Může a nemusí. Nemá ale smysl tvářit se, že všechny tradiční školy jsou dobré, zatímco všechny alternativní podezřelé.

Jak se moje dítě naučí násobilku?2020-03-23T08:49:37+01:00
Naučí. Každé jinak. Každé trochu jindy. Ptáte se na to samé na svých spádových školách? Udělejte to. Zeptejte se, jak se vaše dítě naučí násobilku. Patrně dostanete odpověď: v učebním plánu máme násobilku tehdy a tehdy. Trénujeme takhle a takhle. Bude vaše dítě v tu chvíli zralé? Nevznikne mu díky předčasnému trénování násobilky k počítání odpor? Je mechanické memorování jediný způsob, jak se k násobilce dostat? Nebude vaše dítě demotivované, pokud chce násobit už v prvním ročníku, ale ve třídě se zatím násobení neprobírá? Rodiče se domnívají, že tradiční škola všechny věci, které se tak často skloňují (vyjmenovaná slova, násobilka, slepé mapy nebo historická data), naučí všechny děti. Kde se tedy potom berou dospělí, kteří neumí správně napsat e-mail? Kde se berou lidé, kteří neumí správně spočítat úrok ve své úvěrové smlouvě? Kde se berou lidé, kteří neví, kde je západ a kde východ? Proč váš soused ne a ne pochopit, že pracuje s informacemi ze špatného zdroje? Vždyť přece všichni prošli školou. A ta je to přece naučila.
V RVP je zakotveno, že škola má s tématy, které RVP (resp. ŠVP) obsahuje, děti seznámit. Když vám škola hlásí, že je to probrané – znamená to, že to všechny děti ve třídě chápou? Rozumí tomu vaše dítě? Rozumí tomu ty ostatní? Že vás “ti ostatní” nemusí zajímat? A s kým vaše dítě bude zakládat rodinu? S kým bude pracovat? S kým bude jednou vaše dítě konzultovat podpis hypotéky? Kdo se o něj bude starat u lékaře?
Je alternativní škola jen pro děti, které v běžné nestačí?2020-03-23T08:49:36+01:00

V nedávno citovaném vyjádření za MŠMT v článku na Aktuálně se jeho autor domnívá, že alternativní školy jsou vlastně tak trochu školami speciálními, zatímco jsou to právě alternativní školy, které mnohdy celostátní koncepční materiály a nyní nově vytvářenou Strategii 2030+ realizují již nyní. Podobnou domněnku – že na soukromé školy chodí děti problémové – mívají i někteří rodiče. Přitom hlavními přínosy “jiných” škol je prakticky totéž, co je v zákoně a dalších dlouhodobých dokumentech vztahujících se k české vzdělávací soustavě stanoveno jako hlavní cíl celého vzdělávání – na všech, tedy i tradičních, školách.

Máme hledat školu, která bude děti bavit?2020-03-23T08:49:36+01:00

Škola děti baví, pokud se učí smysluplně a adekvátně tomu, na co zrovna stačí. Učení děti baví, pokud mohou dosahovat pokroků a když nejsou závislé na tom, jak se daří dvaceti ostatním. Že vaše dítě miluje soutěžení? A jak mu bude, až jednou nevyhraje? Až mu život nadělí karty, se kterými nepůjde vyhrát? Dělat z učení zábavu, zpestřovat hodiny, rozhodovat, kdy mohou jít děti na toaletu nebo na chvíli na koberec, to je jen další způsob manipulace. Děti se tak nenaučí učit pro sebe, nevezmou si vzdělávání za své a jakmile je s informacemi, fakty a přemýšlením někdo přestane “zabavovat”, odejdou od něj. A vzdělávat se přestanou. Protože ve třiceti, až se kvůli práci budou muset něco naučit, aby si vůbec své zaměstnání udrželi, už tam nebude paní učitelka, aby si s ním u toho hrála na piráty.

Která škola je lepší? Tradiční, nebo alternativní?2020-03-23T08:49:36+01:00

Pokud věříte tomu, že tradiční škola dobře funguje, snadno najdete argumenty, které to podpoří. Pokud věříte tomu, že alternativní škola dobře funguje, snadno najdete argumenty, které to podpoří. Vás i vaše děti škola provedla/provází schopností kriticky myslet. Pokud tedy docházíte opakovaně k závěru, že o tradiční škole nemusíte mít žádné pochybnosti, že to, co tam dítě zažívá, nevadí, že není moc co vylepšovat, je možné, že je to právě způsob myšlení, který vám tradiční škola vtiskla, který vás k těmto závěrům vede. Jako rodiče máte jedinečnou příležitost revidovat své postoje a učit tak děti, aby jednou dělaly to samé, nebály se změn, byly upřímné samy k sobě a uměly dobře vyhodnocovat informace, které se k nim dostanou. Protože přesně to budou celý život potřebovat.

Přejít nahoru