O nás

Eva Dittrich Sanigová

Eva se oboru vzdělávání věnuje patnáct let. Má pět let zkušeností s provozem alternativní základní školy. Sesbírala poznatky z více než 350 setkání s rodiči, kteří vybírají školu pro své dítě. Vlastní zkušenosti ráda sdílí, a to především formou školení, kurzů a konzultací.

Působila jako lektorka, projektová vedoucí i autorka testů pro děti na základních školách. Od roku 2018 provozuje Základní školu Vela v Praze 9 – Hloubětíně. Účastní se odborných konferencí v roli přednášejícího i posluchače. Zajímá se o nenásilnou a respektující komunikaci, propojení architektury s nejnovějšími poznatky v oblasti učení. O škole bez známek a netradičním vzdělávání mluvila v DVTV s Danielou Drtinovou. V Reflexu se v diskusi věnovala mj. tomu, jak odnaučit děti bát se chyb. Svou osobní zkušenost s kombinací práce a mateřství sdílela na setkání Business Tuesday.

Kateřina Kuberová

Katka se více než 10 let věnuje vzdělávání na základních škole. V letech 2009 – 2015 učila na 1. stupni v programu Začít spolu a v bilingvních třídách na ZŠ a MŠ Angel v Praze 12. Následující dva roky se podílela na provozování soukromé základní školy. V současné době je ředitelkou ZŠ Vela.

Vystudovala obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na pedagogické poradenství a osobnostně sociální rozvoj. Na konzultacích se setkává s rodiči v roli pedagožky i výchovné poradkyně. Na individuálních schůzkách i větších setkáních pomáhá rodičům s výběrem školy. 20 let se věnuje také neformálnímu vzdělávání, je členkou Junáka – českého skauta, vedla skautský oddíl a lektorovala kurzy pro dospělé.